woensdag 31 augustus 2022

Wij noemen hem ... ‘De Breuk’!

Autobiografie nu online

De autobiografische roman van Maarten Houtman staat sinds kort online, nu in de oorspronkelijke en onverkorte versie. Klaaske Fokkens en Hein Zeillemaker hebben het boek gedigitaliseerd en gaven het een nieuwe titel.

Bijna 16 jaar geleden verscheen de autobiografische roman van Maarten Houtman, ‘De andere oever’.
Tot zijn grote ‘verrassing’ ontdekte hij bij de boekpresentatie dat de uitgever de laatste hoofdstukken van zijn manuscript had geschrapt. Zijn teleurstelling was groot... 

Dat neemt niet weg dat de boekpresentatie een groot succes was. Maarten signeerde de gekochte boeken en voegde voor iedereen een klein aforisme toe. Maar dat alles niet voordat hij door Nico Tydeman werd geïnterviewd over zijn boek en zijn levenswerk – zie: Maartens boekenfeest

Maarten Houtman signeert zijn boek ‘De andere oever’
Foto Liesbeth van 't Hoff

Nu, jaren later – ‘De andere oever’ is inmiddels alleen nog tweedehands verkrijgbaar – hebben we het boek gedigitaliseerd en als ‘bladerboek’ aan de website toegevoegd. Dit gaf ons niet alleen de gelegenheid de laatste hoofdstukken van het manuscript alsnog toe te voegen, maar tevens om de oorspronkelijke titel: ‘De breuk’ te gebruiken, evenals de hoofdstuktitels uit Maartens manuscript.
De illustraties, op de omslag en bij diverse verhalen, zijn van Hanna Mobach.

We hopen dat jullie aan het (her)lezen van het boek evenveel vreugde beleven als wij bij het maken ervan.

Mede namens Aloys en Hein,
Klaaske Fokkens,
stichting ‘zen als leefwijze’


Klik op onderstaande link om het bladerboek te openen:

donderdag 27 mei 2021

 Redactiewisseling

Vanaf 1 juni 2021 nemen Simon Knepper en Rien Heukelom de redactie van dit weblog over van Hein Zeillemaker en Lene Gravesen. Hein wil zich meer toeleggen op de vervolmaking van de nalatenschap van Maarten Houtman in https://www.maartenhoutman.nl/ . En Lene wil zich meer toeleggen op haar eigen schrijfkunst.

Simon is journalist/redacteur, kwam eind jaren zeventig enkele jaren bij Maarten oefenen en keerde eind negentig weer in de moederschoot van taozen terug. Rien is vanaf 1978 betrokken bij het werk van Maarten en op dit moment een stuwende kracht achter de groep ‘taozen-oefenen’, die nog steeds één keer in de maand bijeenkomt.

Een groot verschil met de vorige redactie is er niet. Maar de nieuwe redactie hoopt in haar redactioneel uitgangspunt het doel van deze weblog nog wat duidelijker te hebben afgebakend. De vóór 1 juni gepubliceerde stukken zullen dan ook niet worden getoetst aan het nieuwe redactionele uitgangspunt. Ze blijven in het archief van de weblog staan en zijn te allen tijde te lezen.

We hopen dat er veel van deze weblog ‘Zen als leefwijze’ gebruik zal worden gemaakt.