zondag 22 januari 2023

Als vrienden onder elkaar

Nieuw op maartenhoutman.nl: een serie van zeven langere gesprekken met Maarten Houtman onder de titel Als vrienden onder elkaar. Het gaat om uitgeschreven dialogen die Maarten als leraar op z’n best laten zien: geduldig, bezield, nuchter. Alle zeven verschenen ze begin jaren negentig in Zen als leefwijze, destijds het tijdschrift van de gelijknamige stichting. Klaaske Fokkens en Hein Zeillemaker diepten ze op uit de archieven en namen ook de digitalisering op zich.  

Maartens persoonlijke gesprekken met leerlingen vormden een vitaal onderdeel van zijn overdracht, en deze uitvoerige gesprekken kun je zonder overdrijving exemplarisch noemen. Zowel de hete hangijzers van de meditatie als de struikelblokken die zen-als-leefwijze oplevert, komen in heldere bewoordingen aan de orde. Waar draaide het in tao-zen ook alweer om? En wat maakt het zo makkelijk om dat steeds weer uit het oog te verliezen? Lees maar. En voor wie Maarten meegemaakt heeft: die uit duizenden herkenbare stem hoor je er direct bij.

Simon Knepper


woensdag 31 augustus 2022

Wij noemen hem ... ‘De Breuk’!

Autobiografie nu online

De autobiografische roman van Maarten Houtman staat sinds kort online, nu in de oorspronkelijke en onverkorte versie. Klaaske Fokkens en Hein Zeillemaker hebben het boek gedigitaliseerd en gaven het een nieuwe titel.

Bijna 16 jaar geleden verscheen de autobiografische roman van Maarten Houtman, ‘De andere oever’.
Tot zijn grote ‘verrassing’ ontdekte hij bij de boekpresentatie dat de uitgever de laatste hoofdstukken van zijn manuscript had geschrapt. Zijn teleurstelling was groot... 

Dat neemt niet weg dat de boekpresentatie een groot succes was. Maarten signeerde de gekochte boeken en voegde voor iedereen een klein aforisme toe. Maar dat alles niet voordat hij door Nico Tydeman werd geïnterviewd over zijn boek en zijn levenswerk – zie: Maartens boekenfeest

Maarten Houtman signeert zijn boek ‘De andere oever’
Foto Liesbeth van 't Hoff

Nu, jaren later – ‘De andere oever’ is inmiddels alleen nog tweedehands verkrijgbaar – hebben we het boek gedigitaliseerd en als ‘bladerboek’ aan de website toegevoegd. Dit gaf ons niet alleen de gelegenheid de laatste hoofdstukken van het manuscript alsnog toe te voegen, maar tevens om de oorspronkelijke titel: ‘De breuk’ te gebruiken, evenals de hoofdstuktitels uit Maartens manuscript.
De illustraties, op de omslag en bij diverse verhalen, zijn van Hanna Mobach.

We hopen dat jullie aan het (her)lezen van het boek evenveel vreugde beleven als wij bij het maken ervan.

Mede namens Aloys en Hein,
Klaaske Fokkens,
stichting ‘zen als leefwijze’


Klik op onderstaande link om het bladerboek te openen: