woensdag 18 december 2013

Het nu is een toestand waarnaar we verlangen, zonder begrip wat het is

In het artikel ‘Het nu bestaat niet’ (NRC, 26 oktober 2013), wordt aan drie topwetenschappers gevraagd om het nu uit te leggen. Ze komen er niet goed uit. In de slotzin zegt neurowetenschapper Victor Lamme dat een mens die met aandacht doet wat hij belangrijk en leuk vindt genoeg in het heden leeft. Kennelijk is een niet-wetenschappelijke benadering nodig om het nu uit te leggen.

Nu is het centrale thema van de mystiek, van zen en van yoga. Nu is ook bij mindfulness en bij topsport van groot belang. Als opening naar het nu wordt meditatie toegepast: stil zitten zonder iets te doen. Bij het mediteren vermindert de gedachtestroom en wordt de ruimte tussen twee gedachten groter. In die ruimte is het stil. Die stilte wordt beleefd als een bepaalde staat van zijn. In die toestand ben je volledig aanwezig in het moment, in het nu. Verleden of toekomst komen niet aan bod.
J. Krishnamurti (1895-1986) zegt dat leven in het moment voor hem het einde van de tijd betekent. In het moment van niets is alles aanwezig. Dat moment van niets is het ongrijpbare nu waar het artikel grip op probeerde te krijgen. Het is een toestand waar we naar verlangen, zonder een idee te hebben wat het is. Sinds een ver verleden hebben mensen geprobeerd om tot vervulling van dit verlangen te komen. Ook nu is het actueel.

Ad Verhage

[tekst van een ingezonden brief in de bijlage Wetenschap van de NRC van 2 november 2013] 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten