maandag 2 december 2013

Pijn

we lijden pijn,
maar
kunnen we de pijn ook leiden?

tot op zekere hoogte
hoe hoog die hoogte is
is voor iedereen verschillend

bovendien, die hoogte staat niet vast
hij kan op elk tijdstip en
op elke plek verschillend zijn

pijn is het signaal van onze aandacht
we zijn vrij om er gehoor aan te geven
maar
soms kan pijn je meesleuren naar diepten
waarin slechts van overleven sprake is

dan wordt er gevochten
voor het behoud van het lichaam
of zijn ondergang wordt aanvaard

nota bene
er zijn verschillende soorten pijn:
kiespijn, spierpijn, zenuwpijn, buikpijn
droefheid, verdriet, vreugde, humor

alle pijnen hebben verschillende
kleuren, klanken, warmte

evenals aandacht kent pijn geen definitie.

Rien Heukelom

1 opmerking: